چون لاله به نوروز قدح گیر بدست با لاله‌رخی اگر تو را فرصت هست می نوش به خرمی که این چرخ کهن ناگاه تو را چو خاک گرداند پست
حکیم عمر خیام
ثبت نام مترجم

کد ذهن شگفت انگیز

ده قانون نامتعارف برای بازتعریف زندگی و موفقیت

 براساس شرایط خودتان

کد ذهن شگفت انگیز

اثر ویشن لخیانی

ترجمه منصور بیگدلی

تعداد صفحات 327

قیمت: 29000تومان

سفارش نسخه الکترونیکی از سایت طاقچه 

سفارش مستقیم نسخه چاپی