با دوری از زندگی نمی‌توانید به صلح دست‌یابید.
ویرجینیا وولف
ثبت نام مترجم

گنج درونی شما چیست؟

راهنمای گام به گام برای رسیدن به شغلی که دوست دارید

آن کار شگفت انگیزی که برای انجامش متولد شده اید را کشف کنید.

اثر: استیو اولشر ترجمه: منصور بیگدلی

ناشر: آوین 1396

قیمت: 19000

پشت جلد: 

هر از گاهی کتابی بیرون می‌آید که واقعا می‌تواند به مردم کمک کند. اگر شما یکی از آن افرادی هستید که احساس می‌کنند از کار خود ناراضی هستند یا نمی‌دانند که وقتی بزرگ شدند می‌خواهند چکار کنند این کتاب را بخوانید، تمرین‌های آن را انجام دهید و شاهد تغییرات زندگی خود باشید.
جک کنفیلد