به این باور رسیده‌ام هر کدام از ما یک ندای درونی داریم که مثل اثر انگشت ما منحصربفرد است و اینکه بهترین راه موفق شدن کشف چیزی است که عاشق آن هستید و یافتن راهی برای ارایه آن به دیگران به شکل خدمات، کار سخت، و همچنین اجازه دادن به انرژی کائنات برای راهنمایی شما.
اپرا وینفری
ثبت نام مترجم