موفقیت همراه می‌توانم‌ها می‌آید، شکست همراه با نمی‌توانم‌ها.
ثبت نام مترجم

جهش دادن ژن ثروت

DNA خود را برای موفقیت بازنویسی کنید، پتانسیل خود را آزاد کنید، جهان خود را از نو راه اندازی کنید

اثر داون کلارک ترجمه منصور بیگدلی

ناشر: آوین 1396

قیمت: 9500

پشت جلد: 

همه ما چیزهای زیادی در زندگی می‌خواهیم، اما اغلب نمی‌دانیم چگونه به رویاهای‌مان دست‌یابیم، یا چگونه از اینجا به آنجا برسیم. 

تحقیقات جدید، اطلاعات و دیدگاه‌های نوین این کتاب باعث می‌شود درک بنیادی که از تجربه کردن جهان بدین صورت دارید، دچار تغییر شود، ضمن اینکه مهارت‌های جدیدی می‌آموزید تا زندگی خود را بهبود بخشیده و به رویاهای‌تان دست‌یابید. می‌آموزید که جهش دادن ژن ثروت‌تان ساده‌تر از آن چیزی است که انتظار دارید و در این فرایند لذت خواهید برد. 

آنچه در این کتاب کشف خواهید کرد رابطه شما با ثروت و موفقیت را برای همیشه تغییر خواهد داد. یکی از معدود افراد خودمانی خواهید بود که اطلاعات‌تان به شما امکان می‌دهد جهان‌های بالقوه و امکانات جدیدی را باز کنید. پس، نخستین رازی که بیشتر افراد در مورد ثروت نمی‌دانند چیست؟