من موفقیت خود را به این جمله نسبت می‌دهم: «نه بهانه‌ای می‌آورم و نه بهانه‌ای می‌پذیرم.»
فلورانس نایتینگل
ثبت نام مترجم

 

فراتر از محدودیت ذهن

 

اثر تی هارو اکر

ترجمه منصور بیگدلی

قابل دریافت در اپلیکیشن طاقچه بصورت الکترونیکی