به این باور رسیده‌ام هر کدام از ما یک ندای درونی داریم که مثل اثر انگشت ما منحصربفرد است و اینکه بهترین راه موفق شدن کشف چیزی است که عاشق آن هستید و یافتن راهی برای ارایه آن به دیگران به شکل خدمات، کار سخت، و همچنین اجازه دادن به انرژی کائنات برای راهنمایی شما.
اپرا وینفری
ثبت نام مترجم

می توانید پولدار بودن را انتخاب کنید؛ راهنمای سه مرحله ای برای کسب ثروت

اثر رابرت کیوساکی، شارون ال لچر

ترجمه منصوربیگدلی

ناشر: آوین

توضیحات پشت جلد: در کتاب «می توانید پولدار بودن را انتخاب کنید» به زبان ساده با اصول اولیه اقتصاد و فرایندهای انتخاب و راه اندازی کسب و کار آشنا می شوید.

اگر می خواهید اصول پایه اقتصاد و ثروت شخصی را بیاموزید، بدون شک یکی از بهترین کتابهایی را در دست دارید که می تواند با جزییات این موارد را به شما بیاموزد.