شکست دادن شخصی که هرگز تسلیم نمی‌شود، کار سختی است.
بیب روت
ثبت نام مترجم

منوی بالا


مقالات سایت